Senior night basketball games vs Credo

Saturday February 04, 2023 @ 2:30 PM

Senior Night Basketball games vs Credo

Freshman boys – 2:30 PM

JV boys – 4:00 PM

Varsity girls – 5:30 PM

Senior Night Ceremony – 7:00 PM

Varsity boys – 7:15 PM

Watch the live stream here.